Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 7

Pokrok v řešení dědictví, .......... aneb , kde všude měl ( a ) účty?

20.2.2024 Pozůstalí ani notáři zatím nemají k dispozici nástroj, který by našel všechny bankovní účty zemřelého. Aspoň částečné vylepšení má.. více »

Nový stavební zákon začíná platit od 1.1.2024. Dotkne se skoro všech

28.12.2023 Dlouho očekávaný nový stavební zákon nabývá účinnosti počátkem roku 2024. Tedy již za malou chvíli. A přináší poměrně velké množství.. více »

Zlevní byty po Novém roce?

27.11.2023 Změna DPH od roku 2024. Projeví se v cenách nemovitostí? více »

Newsletter

Registrace odběru článků v newsletteru

Hypoteční kalkulačka
Email
Linked inFacebookTwitterYoutube
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Pro Západ Realitní s.r.o. » Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Realitní kancelář Pro Západ Reality společnosti Pro Západ Realitní s.r.o., Ič: 08303975, sídlo: Americká 859/14, 301 00, Plzeň, (dále jen „Realitní kancelář“) zavedla v souvislosti se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (tzv. „Whistleblowing“), v platném znění (dále jen „Zákon“), a s respektem k nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které stanoví zejména pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“),

následující

OCHRANU OZNAMOVATELŮ A VNIŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM V SOUVISLOSTI S WHISTLEBLOWINGEM

kterým Realitní kancelář implementuje práva a povinnosti dle Zákona

(dále jen „Vnitřní oznamovací systém“)

I.

Úvod

Cílem Realitní kanceláře je nastavení takového prostředí, které zajistí osobám možnost oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy. Zároveň je prioritou Realitní kanceláře, aby byla v souladu se Zákonem zajištěna ochrana oznamovatelů výše uvedeného jednání.

 

II.

Oznámení

1/

Zákon v ustanovení § 2 stanoví oznámení, která lze prostřednictvím tohoto Vnitřního oznamovacího systému činit.

Jedná se o oznámení, které:

 1. a) má znaky trestného činu,
 2. b) má znaky přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
 3. c) porušuje Zákon, nebo
 4. d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a fin. trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektr. komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 18. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

III.

Příslušná osoba

1/

Příslušná osoba je osoba, která je Realitní kanceláří určena k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která v případě důvodnosti oznámení navrhuje opatření k nápravě nebo předejití vzniklého protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje příslušní osoba nestranně a je vázána mlčenlivostí. Realitní kancelář zpracovává osobní údaje oznamovatelů a osobní údaje dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá, nebo s nimiž jsou spojovány. Realitní kancelář také zpracovává osobní údaje prostředníků a dalších fyzických osob (svědků oznamovaného protiprávního jednání apod.). Právním důvodem ke zpracování osobních údajů uvedených osob je plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

2/

Příslušnou osobou dle tohoto Vnitřního oznamovacího systému určuje Realitní kancelář následující fyzickou osobu

       Miroslav Kovářík

       Telefon : +420 605 945 315

E-mailová adresa: [email protected]

Korespondenční adresa: Třebízského 2292/10,301 00, Plzeň

 

pro více informací kontaktujte příslušnou osobu nebo další kontaktní kanály zde uvedené Pro Západ Realitní s.r.o.